Διοίκηση

Resized-NIBVY

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ρόμπος Ευάγγελος
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ       Μπάζιος Γεώργιος
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           Δρακόπουλος Ιορδάνης
  • ΤΑΜΙΑΣ                       Βυτινάρος Γεωργιος
  • Αν. Ταμίας                  Νίνου Δήμητρα
  • Αν. Γραμματέας         Στρατή Σοφία
  • Μέλος                          Στεργιόπουλος Ιωάννης
  • Μέλος                          Φιλιππούσης Ιωάννης
  • Μέλος                          Παπαιωάννου Αντώνης